Thursday, 14/11/2019 - 20:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thượng Hiền

Bài 10. Hoạt động của cơ

Các cơ trong cơ thể con người luôn hoạt động, có thể theo hoặc không theo sự điều khiển của ý muốn của "thân chủ" (tuỳ thuộc vào vị trí và chức năng của từng loại cơ). Cơ vận động luôn sinh ra 1 công nhất định gọi là công của cơ. Cùng với sự vận động đó là sự mỏi cơ, và để rèn luyện cơ, cách tốt nhất là sự rèn luyện thường xuyên và khoa học.