Friday, 22/11/2019 - 20:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thượng Hiền

Bài 3. Tế bào

    Tế bào vừa là đơn vị cấu tạo vừa là đơn vị chức năng của cơ thể sinh vật nói chung và con người nói riêng. Tế bào là một cấu trúc sống hoàn chỉnh, bao gồm nhều thành phần khác nhau. Nói chung tế bào của sinh vật nhân chuẩn được chia làm hai loại là tế bào động vật và tế bào thực vật. Hai loại tế bào đó có những nét đặc trưng khác nhau, song đều có thành phần cấu tạo về cơ bản gồm màng tế bào, tế bào chất và nhân.