Bài 4. Mô

Mô là tập hợp của các tế bào có cùng chức năng và có liên quan với nhau về mặt nguồn gốc. Trong cơ thể con người có nhiều loại mô khác nhau cấu tạo nên các cơ quan thực hiện các chức năng khác nhau.