Bài 8. Cấu tạo & tính chất của xương

Xương gồm nhiều loại: xương dài, xương ngắn, xương dẹt. Các loại xương có cấu tạo đặc trưng, nhờ có kết cấu vững chắc với đủ hai thành phần: vô vơ và hữu cơ nên có thể đảm bảo chức năng làm bộ khung cho cơ thể.