Bài 9. Cấu tạo & tính chất của cơ

Hệ cơ cùng với hệ xương của cơ thể tạo thành hệ vận động. Trong cơ thể người có ba loại cơ: Cơ vân (hay cơ xương) bám vào xương; cơ trơn (cấu tạo các nội quan) và cơ tim (thành phần chính của tim). Trong đó chỉ có cơ vân là được điều khiển bởi ý muốn chủ quan của con người.